Gudstjenester

Konfirmationsforberedelse igen igen

For 10. gang skal jeg byde velkommen til en ny herlig flok af 7. klasses elever fra Lemtorpskolen, der skal forberede sig til konfirmationen.

Undervisningen vil igen i år ligge i skoletiden således at 7.a undervises torsdag fra kl. 8 - 10 og 7.b også torsdag men fra kl. 13 - 15.

Dette har stor betydning dels for muligheden for minikonfirmander (der senere på sæsonen vil blive placeret tirsdag eller onsdag eftermiddag) dels for muligheden for at holde begravelser/bisættelser på hverdage

Vi fastholder, at konfirmationen sker klassevis og igen de to første lørdage i maj således at 7. a konfirmeres d. 5. maj og 7. b. konfirmeres d. 12. maj kl. 9.30 og 11.30 begge dage.

Jeg vil i år få musikalsk bistand i undervisningen af kirkens organist Chulpan Christiansen og konfirmanderne vil i forløbet også møde både kirkens graver Heidi Madsen, kirkesanger Lisbeth Simonsen og præstegemalen Henrik Tonnesen.

Når vi når til maj, vil konfirmanderne ud over at være blevet klogere på både bibel, salmebog og gudstjeneste, også være påfyldt en del viden om Martin Luther.

Dette kommer blandt andet til at ske på en konfirmandlejr.

"Luther på Lomborg", der foreløbig er planlagt til 27. - 28. oktober, og ved koncerten der omtales i Kirkenyt under overskriften "Reformationen Rocker".

Bettina Reese Tonnesen, sognepræst

Handicapvenlig adgang

Der er handicapvenlig adgang med kørerampe fra kirkegårdens nordlåge.

Vejkirke

Nørlem kirke er en vejkirke og der er åbent tirsdag-fredag kl. 8.00 - 16.00 undtagen tidspunkter med kirkelige handlinger. Der kan evt. aftales tid uden for åbningstiden.

Herudover er Nørlem kirke også cykelvenlig. Ved maskinhuset forefindes cykelpumpe. Du kan hente rent vand til drikkedunken ved håndvasken på det offentlige toilet i Stjernhjelm.

Send et billede til os

Har du et billede fra eller omkring Nørlem kirke eller sognegård, vil vi meget gerne have det sendt til norlem7620(at)gmail.com.

Skriv om vi frit må bruge det på Nørlem kirkes hjemmeside og om vi må sætte dit navn på.

Vi forbeholder os retten til at undlade at benytte det fremsendte.

Er du frivillig hjælper

Er du frivillig hjælper til forskellige arrangementer i og omkring Nørlem Sognegård, vil jeg meget gerne høre fra dig.

Kontakt til Bettina Reese Tonnesen på tlf. nr. 9782 3590