MINIKONFIRMANDER

Undervisning af minikonfirmanderne begynder med en gudstjeneste 4. søndag efter Hellig 3 konger den 29. januar kl. 14.00 med efterfølgende hygge i Sognegården. Undervisningen fortsætter på tirsdage i umiddelbar forlængelse af skoledagen og 1½ time frem.

Minikonfirmandforløbet afsluttes Palmesøndag den 9. april, hvor vi siger farvel til dem med en festlig børne/familiegudstjeneste og efterfølgende diplomoverrækkelse i Sognegården.

KONFIRMANDER

Konfirmandundervisningen ligger således:

Torsdage kl. 9 - 11 for 7.A
Torsdage kl. 13 -15 for 7.B

7.A konfirmeres lørdag den 6. maj 2017 og 7.B lørdag den 13. maj 2017. Begge dage kl. 9.30 og 11.30.

Læs om konfirmation her.

 

Tirsdag den 31. januar 2017 er der konfirmandevent i Viborg hele dagen. Der er busafgang kl. 8.00.

 

HANDICAPVENLIG ADGANG

Der er handicapvenlig adgang med kørerampe fra kirkegårdens nordlåge.

UDFYLDNINGSVALG - FOR VALG AF DET SJETTE MEDLEM

Ca. 100 år gammel stemmeurne benyttet ved menighedsrådsvalg i Nørlem.

Det er tidligere meddelt, at Nørlem Sogn ikke har kunnet stille et fuldt menighedsråd - i hvert fald ikke inden for den givne tidsramme.

Derfor skal der i henhold til reglerne gennemføres det, der hedder et udfyldnings/suppleringsvalg.

Det betyder, at eventuelle yderligere kandidater til menighedsrådet kan opstille en liste efter gældende regler om valgbarhed. Listen skal afleveres til Birte Hedegaard eller Kisser Carstensen i perioden fra 24/1 kl. 19 til 31/1 kl. 19.

Der har været et orienteringsmøde tirsdag den 17/1 2017.

Såfremt der kommer flere lister, vil et valg finde sted den 14/3 2017.

For at imødekomme evt. spørgsmål skal det meddeles, at de rådsmedlemmer og suppleanter, der allerede er valgt naturligvis fortsætter ligesom det kan oplyses, at der er en kandidat til den tomme plads, men reglerne skal overholdes, hvorfor et udfyldnings/suppleringsvalg ikke kan undlades.

KYNDELMISSE

Torsdag den 2. februar vil vi som vanligt afholde en lysgudstjeneste.

Normalt vil sådan en gudstjeneste finde sted i kirken, men vi har i år valgt at flytte den uden for diget og ned ad Kabbelvej. Nærmere bestemt til hestestalden på Kabbel Hovedgård, hvor der samtidig vil være udstilling af isskulpturer m.m.

Det er første gang, at vi forsøger det, men vi lover jer en stemningsfyldt aften, lavet i fællesskab, for at tænde lys i den mørkeste vinter og vise, at foråret er på vej. Vi håber, at mange vil følge lygteskæret, når sneen knirker under skoene, frosten bider om næsen og komme til den varme stald, der denne aften er omdannet til kirke.

En del af konfirmanderne vil medvirke med tekstlæsning m.m.

VEJKIRKE

Nørlem kirke er en vejkirke og der er åbent tirsdag-fredag kl. 8.00 - 16.00 undtagen tidspunkter med kirkelige handlinger. Der kan evt. aftales tid uden for åbningstiden.

Herudover er Nørlem kirke også cykelvenlig. Ved maskinhuset forefindes cykelpumpe. Du kan hente rent vand til drikkedunken ved håndvasken på det offentlige toilet i Stjernhjelm.

GUDSTJENESTER

KONTAKT

Sognepræst Bettina Reese Tonnesen på tlf. 9782 3590 eller mail brto(at)km.dk

Sognepræsten holder fri hver mandag samt fredag i lige uger og lørdag i ulige uger.