JUL I FÆLLESSKAB - I LEMVIG KIRKEHUS

Traditionen tro afholder vi igen i år ”Jul i Fællesskab” – altså juleaften – i Lemvig Kirkehus, med god hjælp fra en flok frivillige.

Link til invitation til "Jul i Fællesskab".

KONFIRMANDER

Konfirmandundervisningen ligger således:

Torsdage kl. 9 - 11 for 7.A
Torsdage kl. 13 -15 for 7.B

7.A konfirmeres 6. maj 2017 og 7.B konfirmeres 13. maj 2017 kl. 9.30 og 11.30 begge dage.

Læs om konfirmation her.

HANDICAPVENLIG ADGANG

Der er handicapvenlig adgang med kørerampe fra kirkegårdens nordlåge.

MIDLERTIDIG KONSTITUERING AF MENIGHEDSRÅDET

På menighedsrådsmøde den 23. november 2016 er der foretaget midlertidig konstituering af rådet og det forholder sig indtil videre således:

Formand, Kirsten Carstensen
Næstformand, Ruth Mæng
Kasserer, Else Marie Knudsen
Kirkeværge, Grethe Agergaard
Kontaktperson, Birte Hedegaard Nielsen

Da menighedsrådet - efter gældende regler - ikke er fuldtallig endnu, skal der afholdes suppleringsvalg i det nye år. Ved dette valg forventes det, at det nye medlem - som allerede er fundet og som er Jørn Sand Tofting - får lov til, at træde ind i menighedsrådet som fuldgyldigt medlem.

Derfor skal menighedsrådet rekonstituere sig, når det sidste medlem er godkendt af Stiftet.

VEJKIRKE

Nørlem kirke er en vejkirke og der er åbent tirsdag-fredag kl. 8.00 - 16.00 undtagen tidspunkter med kirkelige handlinger. Der kan evt. aftales tid uden for åbningstiden.

Herudover er Nørlem kirke også cykelvenlig. Ved maskinhuset forefindes cykelpumpe. Du kan hente rent vand til drikkedunken ved håndvasken på det offentlige toilet i Stjernhjelm.

GUDSTJENESTER

KONTAKT

Sognepræst Bettina Reese Tonnesen på tlf. 9782 3590 eller mail brto(at)km.dk

Sognepræsten holder fri hver mandag samt fredag i lige uger og lørdag i ulige uger.