KONFIRMANDER

Konfirmandforældremøde i Sognegården torsdag den 10. november 2016 kl. 19.30. Tilmelding til sognepræsten på mail brto(at)km.dk

Konfirmandundervisningen ligger således:

Torsdage kl. 9 - 11 for 7.A
Torsdage kl. 13 -15 for 7.B

7.A konfirmeres 6. maj 2017 og 7.B konfirmeres 13. maj 2017 kl. 9.30 og 11.30 begge dage.

Læs om konfirmation her.

HANDICAPVENLIG ADGANG

Der er handicapvenlig adgang med kørerampe fra kirkegårdens nordlåge.

MENIGHEDSRÅDET BLIVER FULDTALLIG

Det er lykkes, at finde det 6. medlem til Nørlem Menighedråd og det nye medlem er: Jørn Sand Tofting, Torsvej.

Herudover er følgende valgt til menighedsrådet:

Birte Hedegaard Nielsen
Kirsten Carstensen
Grethe Agergaard
Ruth Mæng
Else Marie Knudsen

Valgte suppleanter:

Jens Lønberg Pedersen
Krista Søgaard

Der afholdes konstituerende møde den 23. november 2016.

SOGNEAFTEN MED MUSIKALSK FOREDRAG DEN 27. OKTOBER KL. 19.30

Kristian Lilholt - et kendt ansigt besøger Nørlem.

Link til beskrivelse af arrangementet.

HALLOWEEN I HOVE - ER AFLYST

Aflyst arrangement.

Det var planlagt, at afholde en andagt i forbindelse med Halloween den 29. oktober 2016 i Hove incl. tur med uhyggetoget. Men arrangementet er aflyst.

VEJKIRKE

Nørlem kirke er en vejkirke og der er åbent tirsdag-fredag kl. 8.00 - 16.00 undtagen tidspunkter med kirkelige handlinger. Der kan evt. aftales tid uden for åbningstiden.

Herudover er Nørlem kirke også cykelvenlig. Ved maskinhuset forefindes cykelpumpe. Du kan hente rent vand til drikkedunken ved håndvasken på det offentlige toilet i Stjernhjelm.

GUDSTJENESTER

KONTAKT

Sognepræst Bettina Reese Tonnesen på tlf. 9782 3590 eller mail brto(at)km.dk

Sognepræsten holder fri hver mandag samt fredag i lige uger og lørdag i ulige uger.