Du er her: 

Bryllup

Modelfoto

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt, at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed. Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

I kan blive gift i Nørlem Kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:

Lav en aftale: I skal ringe eller skrive til præsten for at aftale en dato og tidspunkt  for brylluppet samtidig aftaler I, hvornår samtalen forud for vielsen skal finde sted.

Skaf en prøvelsesattest: I skal have en prøvelsesattest fra jeres bopælskommune, som I skal aflevere på kirkekontoret eller til præsten. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring.

Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Vælg navn: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen sende blanketten "Navneændring på bryllupsdagen" (Personregistrering.dk) til jeres kirkekontor.

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar i Nørlem kirke bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så hun kan bruge det i sin tale ved vielsen. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet. Så hilser præsten og første salme synges. Derefter beder præsten en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter endnu en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang ind til døden skiller jer ad.

Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.

Vielseshandlingen afsluttes med,  at I knæler foran alteret og præsten beder en bøn og afslutter med Fadervor.

Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Når tredje salme er sunget beder præsten en bøn og lyser velsignelsen, hvorefter den sidste salme synges. Når præsten har overrakt jer vielsesattesten og sagt tillykke slutter vielsen med, at I går ud af kirken til udgangsmusik (postludium).

Traditioner

Modelfoto

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.

Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken.

Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Ifølge traditionen skal bruden bære alt dette til sit bryllup. Hvis I vil følge traditionen, er det en god ide at finde ud af det i god tid, så I kan finde noget, der virkelig betyder noget for jer, f.eks. et gammelt familiesmykke, noget fra jeres forældres bryllup eller lignende.

Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.

Ved mange bryllupper ønsker nogle i omgangskredsen at overraske brudeparret med en sang i kirken – Dette er i orden, hvis brudeparret er indforstået med at blive overrasket, hvilket præsten vil spørge om.

Hesteskoen er ikke et symbol der hører til i kirken, men kan placeres udenfor.

I Nørlem Kirke er det ikke tilladt at kaste ris på brudeparret foran kirken.

Det er tilladt at fotografere i kirken under vielsen – diskret og fra egen plads, ligesom man efter vielsen er velkommen til at bruge kirken til ”fotoatelier” dog under hensyn til øvrige handlinger.