Du er her: 
 

Dåb - Skal dit barn døbes?

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. Derfor er det en rigtig festdag i Nørlem Kirke, hver gang et lille barn bliver døbt. Barnet bliver døbt på den kristne tro, og har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en slags gave fra Gud til barnet, som forældre eller faddere siger vi ja tak på barnets vegne. Dåben foregår som hovedregel, som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen.

Hvis dit barn skal døbes, så ring til sognepræst Bettina Reese Tonnesen på tlf. 9782 3590. Så finder I sammen et tidspunkt til dåben og dåbssamtalen, hvor hun fortæller mere om dåben, dens betydning og alt det praktiske.

Læs folder om: Overvejer du, om dit barn skal døbes?

Hvad skal du gøre?

Du skal anmelde dit barns fødsel senest 14 dage efter fødslen. Hvis der er en jordemoder med til fødslen, står hun normalt for fødselsanmeldelsen. Ellers skal du selv sørge for at melde fødslen til kirkekontoret (Nørlem kirke har fælles kirkekontor med Lemvig – Lemvig Kirkehus, Torvet 10, 7620 Lemvig) eller præsten i moderens sogn. Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faderen underskrive en "omsorgs- og ansvarserklæring" senest 14 dage efter fødslen.

Du finder de relevante blanketter på www.personregistrering.dk

Navnet

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben, hvor I til dåbssamtalen fortæller præsten, hvad barnet skal hedde. Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, skal I udfylde og sende blanketten "Navngivning" (www.personregistrering.dk) til kirkekontoret. Nørlem kirke har fælles kirkekontor med Lemvig - Lemvig Kirkehus, Torvet 10, 7620 Lemvig.

Faddere

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Hvordan dette gøres er op til den enkelte. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger. Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes navne og adresser til præsten. Gudfaderen eller gudmoderen er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller forældrene.

Når I har fundet ud af, hvem der skal være faddere sendes disses navne og adresser til præsten på brto(at)km.dk, således at de kan føres ind i kirkebogen.

Sådan foregår dåben

Modelfoto

En dåb i Nørlem Kirke er en del af søndagens gudstjeneste. Dåben ligger i gudstjenestens første del.

Barnet bæres ind af gudmor/far ved gudstjenestens begyndelse. I og jeres gæster deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden. Når det er blevet tid til selve dåben, kalder præsten dåbsfamilien op til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der foregår.

Dåben begynder med en bøn, og bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om Lad de små børn komme til mig. Så taler præsten direkte til barnet, og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud. Derefter kommer vi til den del, hvor den der bærer barnet skal sige noget.

  • Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer.

  • N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!

  • Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!

  • Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!

  • Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!

  • Vil du døbes på denne tro? - Ja!

  •  

Præsten kommer lidt vand på barnets hoved tre gange – for Gud, søn og Helligånd – og velsigner barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

Så fortsætter gudstjenesten med bl.a. prædiken og altergang. I går som dåbsfamilie ud af kirken sammen med præsten. Hvis I har brug for det under gudstjenesten, er der mulighed for at gå ud i våbenhuset, hvor I kan trøste, skifte ble eller hvad der nu er brug for med sådan en lille størrelse.

Hvad skal barnet hedde

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, var navnet helt forkert. Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedde. Man må ikke kalde sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. På Ankestyrelsens hjemmeside (tidligere Familiestyrelsen) kan du finde en liste over godkendte fornavne.

Traditioner

I Nørlem Kirke giver vi ”De mindstes bibel” af Synne Garff som gave, når et barn bliver døbt.

Det er tilladt at fotografere i kirken diskret og fra egen plads og man er velkommen til efter dåben at tage billeder ved døbefonten.

Flere bliver døbt i Viborg Stift

Knap 84 procent af alle i Viborg Stift er medlemmer af folkekirken og antallet af spædbørn der bliver døbt er stigende.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Læs artiklen på Viborg Stifts hjemmeside.