Konfirmandindskrivningsgudstjeneste og forældremøde

Hvis du skal i 7. klasse efter sommerferien på Lemtorp skolen, er bosiddende i sognet eller har anden tilknytning hertil og gerne vil konfirmeres i Nørlem Kirke, er der konfirmandindskrivningsgudstjeneste i Nørlem kirke torsdag den 27. august kl. 17.00.
Hvis du ikke bor i Nørlem sogn, har du naturligvis også mulighed for at "gå til" konfirmationsforberedelse eller blive konfirmeret i det sogn, hvor du bor. Du skal så selv rette henvendelse til præsten i dit sogn.

For at blive konfirmeret skal du:
Være døbt, ellers kan du blive det inden maj næste år.
Følge undervisningen aktivt for at vide, hvad du siger ja til.
Deltage i gudstjenesten mere end bare en gang.

Undervisningen finder sted torsdage i skoletiden i sognegården fra den 3. september for ugerne 36-51 med undtagelse af uge 42 - og for ugerne 4-17 med undtagelse af uge 7.

Det bliver fra kl. 8-9 for 7B og kl. 14-15 for 7A - eller omvendt. Det ligger ikke helt fast endnu.

Såfremt du ikke ønsker at blive konfirmeret, skal dette hurtigst muligt meddeles på mail til brto(at)km.dk af hensyn til indkøb af bibler, planlægning mv.

 

Efter konfirmandindskrivningsgudstjenesten mødes vi i sognegården, hvor der er mad og samvær.

Her vil sognepræst Bettina Reese Tonnesen blandt andet fortælle lidt om forløbet, aftale de kirke-hjemsamtaler der finder sted i løbet af året, og meget andet.

Klik her for tilmelding til konfirmationen og undervisningen, som kan ske elektronisk med NemId. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

Tilmeldingen til indskrivningsgudstjenesten skal gøres på mail til brto(at)km.dk senest den 19. august 2020, med angivelse af, hvor mange I kommer.
Når I tilmelder jer indskrivningsgudstjenesten, må I meget gerne skrive hvilket tidspunkt på konfirmationslørdagene, som  I ønsker konfirmation. Det understreges, at der er tale om et ønske, da vi bestræber os på at dele klasserne lige af hensyn til pladsen i kirken.