Den åbne familie

- et hyggeligt spisefællesskab med kultur og oplysning

Programmet i Den åbne Familie er for den kommende sæson både spændende og alsidigt - vi kommer langt omkring og har også forsøgt at finde emner, der kunne tiltale nye gæster, for selv om spisefællesskabet er veletableret, er der altid plads til nye ansigter. Vi synes i udvalget, at det her er en kærkommen chance for at møde gode folk fra sognet - nyde et måltid mad en fredag aften uden selv at skulle stå i køkkenet og samtidig få lidt kultur med i købet. Programmet kan, så snart det er færdigt, findes i våbenhuset og på kirkens hjemmeside.

Spisefælleskabet er selvkørende og som sådan ikke en overskudsforretning, men da vi er gode til at få foredragsholdere til en rimelig pris, lave god dansk mad og godt hjemmebag, kan det løbe rundt med en deltagerbetaling på 40 kr.

Historisk tilbageblik på Den åbne Familie.

Fredag den 7. september 1990 blev Den åbne Familie i Nørlem oprettet. Vi var netop blevet skilt ud fra Lemvig-Heldum pastorat og havde fået vores egen sognepræst, Anders Kruse, med familie.

Det var dejligt, at vi nu kunne oprette vores egen fredagsfamilie og dermed frigøre os helt fra Lemvig, der gennem mange år havde haft månedstræf for familier med børn.

I begyndelsen var vi ca. 30 deltagere, der mødtes i stuehuset i den gamle ”Kirkegaard”.

Køkkenforholdene var dårlige og bygningen temmelig forfalden, men vi spiste sammen, børn og voksne. Mens der var en taler på programmet, legede nogle forældre med børnene, og senere var der fælles kaffebord. De mange børn hyggede sig med hinanden, og undertiden havde vi fælles konkurrence for børn og voksne.

Da ”Kirkegaard” blev fjernet i forbindelse med byggeriet af den ny præstebolig, flyttede vi til Lemtorpskolens bibliotek, men så snart Sognegården var indviet, flyttede Den åbne Familie straks hertil.

Med årene blev børnene voksne, og vi fortsatte det dejlige samvær den første fredag i måneden. Vi har haft utallige foredragsholdere, som oftest lokale, der bød ind med foredrag, film, boggennemgang, rejseoplevelser m.m.

En sensommeraften, der står klart i erindringen, er dengang, vi var inviteret til høstfest på ”Kildegård” hos Grethe og Frede Agergaard, og et andet år i høsttiden, fortalte en ældre landmand om høsten i gamle dage, hvorefter Krista Søgaard viste en udmærket video om emnet.

Vi har nogle dejlige og udbytterige aftener i hinandens selskab, men vi kan sagtens være mange flere. Også ikke-pensionister er meget velkomne til at slutte op om Den åbne Familie.
Indlæg om det historiske tilbageblik af Birgit og Poul Johansen

09feb kl. 18:30

Den åbne familie - Et liv i tjenesten både i Odense og Afghanistan

v/vicepolitiinspektør Sten Sørensen, Odense.

Mad v/ Else-Marie og Bjørn Knudsen, …

09feb kl. 18:30
02mar kl. 18:30

Den åbne familie - Præst uden for landets grænser

v/ Jens Bach Nielsen, pastor Emeritus

Mad v/Kisser Carstensen og Ellen Olesen

Tilm …

02mar kl. 18:30
06apr kl. 18:30

Den åbne familie - Så syng da Nørlem

v/ Lisbeth Simonsen, kirkesanger, lærer og komponist

Mad v/Ruth og Harry Mæng, …

06apr kl. 18:30