Den åbne familie

  • Vi mødes den første fredag i måneden.
  • Vi spiser sammen og hygger os.
  • Vi skiftes til at lave mad.
  • Vi hører spændende indslag efter spisningen.
  • Vi slutter aftenen med sang, læsning af søndagens tekst og Fadervor.
  • Samværet har højeste prioritet.
  • Tilmelding: Senest onsdagen før til køkkenholdet. Se telefonnummer ud for de enkelte dage.
  • Pris for mad: 50,- kr. pr. voksen. Børn under konfirmationsalderen spiser gratis.

 

Igen i år har det lille udvalg sammensat et spændende program for Den åbne Familie.

Vi har igen i år forsøgt at finde emner, der kunne tiltale nye gæster, for selv om spisefællesskabet er veletableret, er der altid plads til nye ansigter.

Vi synes i udvalget, at det her er en kærkommen chance for at møde gode folk fra sognet - nyde et måltid mad en fredag aften uden selv at skulle stå i køkkenetog samtidig få lidt kultur med i købet.

Programmet kan findes i våbenhuset og her på siden.

Spisefælleskabet er selvkørende og som sådan ikke en overskudsforretning, men da priserne på alt er steget - både mad og gode foredragsholdere til en rimelig pris, har vi i år været nødsaget til at sætte deltagerbetalingen op til 50,- kr. Børn under konfirmationsalderen spiser dog stadig gratis.

 

Historisk tilbageblik på Den åbne Familie.

Fredag den 7. september 1990 blev Den åbne Familie i Nørlem oprettet. Vi var netop blevet skilt ud fra Lemvig-Heldum pastorat og havde fået vores egen sognepræst, Anders Kruse, med familie.

Det var dejligt, at vi nu kunne oprette vores egen fredagsfamilie og dermed frigøre os helt fra Lemvig, der gennem mange år havde haft månedstræf for familier med børn.

I begyndelsen var vi ca. 30 deltagere, der mødtes i stuehuset i den gamle "Kirkegaard".

Køkkenforholdene var dårlige og bygningen temmelig forfalden, men vi spiste sammen, børn og voksne. Mens der var en taler på programmet, legede nogle forældre med børnene, og senere var der fælles kaffebord. De mange børn hyggede sig med hinanden, og undertiden havde vi fælles konkurrence for børn og voksne.

Da "Kirkegaard" blev fjernet i forbindelse med byggeriet af den ny præstebolig, flyttede vi til Lemtorpskolens bibliotek, men så snart Sognegården var indviet, flyttede Den åbne Familie straks hertil.

Med årene blev børnene voksne, og vi fortsatte det dejlige samvær den første fredag i måneden. Vi har haft utallige foredragsholdere, som oftest lokale, der bød ind med foredrag, film, boggennemgang, rejseoplevelser m.m.

En sensommeraften, der står klart i erindringen, er dengang, vi var inviteret til høstfest på "Kildegård" hos Grethe og Frede Agergaard, og et andet år i høsttiden, fortalte en ældre landmand om høsten i gamle dage, hvorefter Krista Søgaard viste en udmærket video om emnet.

Vi har nogle dejlige og udbytterige aftener i hinandens selskab, men vi kan sagtens være mange flere. Også ikke-pensionister er meget velkomne til at slutte op om Den åbne Familie.
Indlæg om det historiske tilbageblik af Birgit og Poul Johansen

02okt kl. 18:30

Genforeningen og hverdagen før

Foredragsholder: Ole Due, Nr.Nissum

Mad: Krista og Søren Søgaard - Tove og Preben …

02okt kl. 18:30
06nov kl. 18:30

Vi synger sammen

Foredragsholder: Lene Mæng og Jørgen Bendtsen

Mad: Ruth og Harry Mæng - Erik og …

06nov kl. 18:30