Den åbne familie

Den åbne familie - sæson 2018/19:

  • Vi mødes den første fredag i måneden
  • Vi spiser sammen og hygger os
  • Vi skiftes til at lave mad
  • Vi hører spændende indslag efter spisningen
  • Vi slutter aftenen med sang, læsning af søndagens tekst og fadervor
  • Samværet har højeste prioritet
  • Tilmelding: Senest onsdagen før til køkkenholdet. Se telefonnummer ud for de enkelte dage
  • Pris for mad: 40,- kr. pr. voksen. Børn op til 14 år er gratis

  

Spisefælleskabet er selvkørende og som sådan ikke en overskudsforretning, men da vi er gode til at få foredragsholdere til en rimelig pris, lave god dansk mad og godt hjemmebag, kan det løbe rundt med en deltagerbetaling på 40 kr.

Historisk tilbageblik på Den åbne Familie.

Fredag den 7. september 1990 blev Den åbne Familie i Nørlem oprettet. Vi var netop blevet skilt ud fra Lemvig-Heldum pastorat og havde fået vores egen sognepræst, Anders Kruse, med familie.

Det var dejligt, at vi nu kunne oprette vores egen fredagsfamilie og dermed frigøre os helt fra Lemvig, der gennem mange år havde haft månedstræf for familier med børn.

I begyndelsen var vi ca. 30 deltagere, der mødtes i stuehuset i den gamle ”Kirkegaard”.

Køkkenforholdene var dårlige og bygningen temmelig forfalden, men vi spiste sammen, børn og voksne. Mens der var en taler på programmet, legede nogle forældre med børnene, og senere var der fælles kaffebord. De mange børn hyggede sig med hinanden, og undertiden havde vi fælles konkurrence for børn og voksne.

Da ”Kirkegaard” blev fjernet i forbindelse med byggeriet af den ny præstebolig, flyttede vi til Lemtorpskolens bibliotek, men så snart Sognegården var indviet, flyttede Den åbne Familie straks hertil.

Med årene blev børnene voksne, og vi fortsatte det dejlige samvær den første fredag i måneden. Vi har haft utallige foredragsholdere, som oftest lokale, der bød ind med foredrag, film, boggennemgang, rejseoplevelser m.m.

En sensommeraften, der står klart i erindringen, er dengang, vi var inviteret til høstfest på ”Kildegård” hos Grethe og Frede Agergaard, og et andet år i høsttiden, fortalte en ældre landmand om høsten i gamle dage, hvorefter Krista Søgaard viste en udmærket video om emnet.

Vi har nogle dejlige og udbytterige aftener i hinandens selskab, men vi kan sagtens være mange flere. Også ikke-pensionister er meget velkomne til at slutte op om Den åbne Familie.
Indlæg om det historiske tilbageblik af Birgit og Poul Johansen

08feb kl. 18:30

Den åbne familie

"På Bænken"

v/ Bodil og Lars Busk Sørensen

Bodil udgav i 2018 en ny bog "På …

08feb kl. 18:30
01mar kl. 18:30

Den åbne familie

"Meget langt nord for ækvator"

v/ Helge Rosenlund Knudsen

Helge vil fortælle og …

01mar kl. 18:30
05apr kl. 18:30

Den åbne familie

"Så syng da Nørlem"

v/Bjørn Rosenlund Knudsen og Line Rosenlund

En aften med sang …

05apr kl. 18:30