Der er tradition for, at der er kirkekaffe umiddelbar efter de fleste gudstjenester og det foregår i Stjernhjelm.