Gudstjenester

Kontakt

Sognepræst Bettina Reese Tonnesen, telefon 9782 3590 mail brto(at)km.dk
Holder fri hver mandag og så vidt muligt fredag i lige uger og lørdag i ulige uger.

Nadver

Der anvendes alkoholfri vin ved gudstjenestens nadver.

Dagens ord