Coronaregler for Nørlem kirke og sognegård

Tilladt antal af kirkegængere er stadig 33.

Det giver mulighed for 2 meters afstand ved sang.

Antal af besøgende i sognegården er 77 og det halve, hvis der skal synges.

Begge steder skal der bæres mundbind (og i Stjernhjelm) fra ankomst og til man sidder på sin plads.

Hvis man i løbet af tjenesten rejser sig kort og derefter sætter sig på samme plads, skal mundbind ikke bæres Dvs ved læsning af trosbekendelse mm.

Såfremt vi holder afstand, når vi går til og fra altergang, skal mundbind ikke bæres (er frivilligt).

Altergangen foregår pt. ved, at oblaterne er placeret i bægeret inden tjenesten (af kirketjener med handsker og mundbind), dvs når præsten kun en gang siger: "Dette er Jesu Kristi legeme" spiser alle oblaten, samtidig skænkes altervinen som vanligt.

Undtaget for brug af mundbind er brudepar - kistebærere og dåbsfamilien, når denne står omkring døbefonten. Den der bærer barnet skal ikke bære mundbind ved ind og udgang.

På kirkegården og de øvrige udendørs arealer på matriklen, må der højst være 10 personer ad gangen, hvis disse er i flok. Dette gælder dog ikke ved begravelse/bisættelse, hvor der må samles 50 personer. Ved kirkekaffen bør man, så vidt det er muligt, sidde på hver anden stol, hvis man ikke bor under samme tag eller er i samme sociale boble.

Link til Viborgs Stifts hjemmeside omkring krav om brug af mundbind i folkekirken.