Du er her: 
 

Nørlem kirke

Nørlem kirke ligger på det østlige højdedrag ovenfor Lemvig. Fra kirkens tårnrum kan du se ud over Limfjorden helt til Vesterhavet.
Kirkens skib og kor er bygget i sidste halvdel af 1100-tallet. Byggestilen er typisk romansk med granitkvadre. Tårnet blev opført i sengotisk periode (ca. 1425-1550).

Sognet

Oprindelig har sognet omfattet Lemvig. Rollerne er siden byttet om. Senest fra reformationstiden blev Nørlem anneks til Lemvig. I 1990 udskiltes sognet fra Lemvig som et selvstændigt pastorat.

Præstebolig og sognegård

Fra tårnet ses tillige præstebolig og sognegård, opført i 1992, som tre længer, efter tegninger af arkitekt Egon Aagaard, Lemvig. På stedet har der tidligere ligget en stor gård, kaldet Kirkegård.

Kabbel

Herregården Kabbel ligger 2 km nord for kirken. Båndene til sognets hovedgård har sat sig utallige spor i kirken.

Kirkens indre

Kirkerummet fremstår som "et lille smykkeskrin". Næsten al inventaret er udskåret og bemalet i rokokotidens karakteristiske mønstre og sarte pastelfarver. Dette inventar blev indsat ved en gennemgribende restaurering af kirken i perioden fra ca. 1760-1775. Det skyldes familien, der ligger i kisterne i kirkens gravkapel. De har givet Nørlem kirke en dramatisk historie og dens særlige præg.

På kirkens nordvæg ser du en stor jerngitterlåge, som er indgangen. Gravkapellet rummer 4 voksenkister og en barnekiste.
Kisterne indeholder fra venstre:
Niels Jacobsen (død 1778) og Anne Marie Wandborg (død 1783).
Dernæst deres søn og svigerdatter.
Jens Wandborg de Stiernhielm (død 1780) og Christine Marie Jermiin (død 1761).
Og endelig barnebarnet Niels (død 1761) opkaldt efter bedstefaderen, der lod gravkapellet bygget i 1770.
Tårnrummet blev før 1770 benyttet som gravkapel.
Læg mærke til initialerne (NJ og AMW) og årstallet over gitterlågen.

Døbefont

Jens W. de S. indsatte i 1769 en dåbsniche, med nedhængende, op- og nedhejselig dåbsengel, der holdt et lille dåbsfad af sølv i hånden. Dåbsnichen findes i dag på Lemvig Museum. Dåbsfadet i sølv er ophængt i kirkens kor. Af dåbsfadets inskription fremgår det, at den store nyindretning af kirken blev anset for at være færdiggjort. Kirkens oprindelige romanske granitdøbefont blev kasseret. Den kom siden til genanvendelse, og kan ses i Lemvig Valgmenighedskirke.
Kirkens nuværende døbefont blev oprindelig udformet til og opsat i Vestervig kirke i 1933. I 1952 blev den afhændet til Nørlem kirke.