Konfirmandforældremøde den 29. november kl. 19.30

Tilmelding nødvendig til sognepræsten på brto@km.dk