Konfirmandforberedelsen

Et nyt hold 7. klasser er på trapperne for at få fortalt bibelhistorie, tale om tro og meget andet, besøge kirke og kirkegård og så naturligvis:

Få besøg fra Folkekirkens Nødhjælp
Deltage i indsamling
Komme på konfirmandlejr
Besøge Viborg Domkirke
Deltage i søndagens gudstjeneste
Og selv lave gudstjeneste bl.a. på Kabbel Hovedgård
Være kreative
Synge

Konfirmandforberedelsen ligger i skoletiden, således at 7a undervises torsdage fra 14-15 og 7b ligeledes torsdage, men fra 8-9.
Der er ingen konfirmandundervisning i uge 42 og uge 7.

Første undervisning finder sted torsdag den 26. september 2019.

Da der, ligesom sidste år er kortet af den ugentlige undervisning, vil der også være nogle hele dage med plads til større projekter.

Vi fastholder, at konfirmationen sker klassevis og på de to første lørdage i maj, således at 7a konfirmeres den 2. maj og 7b konfirmeres den 9. maj.

Det er kl. 9.30 og 11.30 begge dage.

Der vil undervejs være musikalsk bistand i undervisningen af kirkens organist Chulpan Christiansen, og konfirmanderne vil i forløbet også møde både kirkens graver Heidi Madsen og kirkesanger Lisbeth Simonsen.

Vi glæder os alle til at tage imod de nye 7. klasser fra Lemtorpskolen.

Hvis du ikke bor i Nørlem sogn, har du naturligvis også mulighed for at gå til konfirmandforberedelse eller blive konfirmeret i det sogn, hvor du bor. Du skal så selv rette henvendelse til præsten dér.

For at blive konfirmeret skal du:

  • Være døbt, ellers kan du blive det inden maj næste år.
  • Følge undervisningen aktivt for at vide hvad du siger ja til.
  • Deltage i gudstjenesten mere end bare en gang.

Såfremt du ikke ønsker at blive konfirmeret, skal dette hurtigst muligt meddeles på mail, af hensyn til indkøb af bibler, planlægning m.v.