Konfirmandforberedelsen

Et nyt hold 7. klasser er på trapperne for at få fortalt bibelhistorie, tale om tro og meget andet, besøge kirke og kirkegård og så naturligvis:

Få besøg fra Folkekirkens Nødhjælp
Deltage i indsamling
Komme på konfirmandlejr
Besøge Viborg Domkirke
Deltage i søndagens gudstjeneste
Og selv lave gudstjeneste bl.a. på Kabbel Hovedgård
Være kreative
Synge

Konfirmandforberedelsen ligger i skoletiden, således at 7a undervises torsdage fra 8-9 og 7b ligeledes torsdage, men fra 14-15.

Da der, ligesom sidste år er kortet af den ugentlige undervisning, vil der også være nogle hele dage med plads til større projekter.

Vi fastholder, at konfirmationen sker klassevis og på de to første lørdage i maj, således at 7a konfirmeres den 2. maj og 7b konfirmeres den 9. maj.

Det er kl. 9.30 og 11.30 begge dage.

Der vil undervejs være musikalsk bistand i undervisningen af kirkens organist Chulpan Christiansen, og konfirmanderne vil i forløbet også møde både kirkens graver Heidi Madsen og kirkesanger Lisbeth Simonsen.

Vi glæder os alle til at tage imod de nye 7. klasser fra Lemtorpskolen.

Konfirmandforberedelsen begynder torsdag den 26. september 2019.

Fredag den 25. oktober og lørdag den 26 tager konfirmanderne på lejr på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

Søndag den 27. oktober medvirker konfirmanderne ved B.U.S.K. gudstjenesten. (Børn-Unge-Sogn-Kirke)