Konfirmandindskrivningsgudstjeneste og konfirmandforældremøde

Hvis du går i 7. klasse på Lemtorp skolen, er bosiddende i sognet eller har anden tilknytning hertil og gerne vil konfirmeres i Nørlem Kirke, er der konfirmandindskrivningsgudstjeneste i Nørlem kirke torsdag den 19. september kl. 19.00.

Efter gudstjenesten, er der samvær i sognegården over en kop kaffe m.m.

Her vil sognepræst Bettina Reese Tonnesen blandt andet fortælle lidt om forløbet, aftale de kirke-hjemsamtaler der finder sted i løbet af året, og meget andet.

Tilmeldingen til indskrivningsgudstjenesten skal gøres på mail til brto(at)km.dk senest den 15. september 2019, med angivelse af, hvor mange I kommer.

Når I tilmelder jer indskrivningsgudstjenesten, må I meget gerne skrive hvilket tidspunkt på konfirmationsdatoerne 2. maj og 9. maj, hvor I ønsker konfirmation. Det skal understreges, at der er tale om ønske, da det bestræbes, at dele klasserne lige af hensyn til pladsen i kirken.


Klik her for tilmelding til undervisningen. Kan som noget nyt i år ske elektronisk med NemId.

Du kan tilmelde dit barn mellem 1. april og 30. september året før konfirmationen.

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, så kontakt sognepræsten i Nørlem.