Undervisning af konfirmander i 2017-18

Undervisningen ligger i skoletiden således at 7.a undervises torsdag fra kl. 8 - 10 og 7.b også torsdag men fra kl. 13 - 15.