Valg til menighedsrådet

Der er i efteråret 2020 valg til menighedsrådet.

For at blive valgt til Nørlem menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre Nørlem Sogn.

Ud over de regelmæssige menighedsrådsmøder er rådets medlemmer involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken.

Menighedsrådet er ansvarlig for sognets kirkelige og administrative anliggender.

Som udgangspunkt er der et menighedsråd i hvert af landets sogne.

Et menighedsråd kan bestå af mellem 5 og 15 medlemmer, og de vælges som hovedregel hvert fjerde år for en fire-årig funktionsperiode. Til Nørlem menighedsråd vælges 6 medlemmer.

I 2020 træder Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd i kraft.

Lovændringen indebærer bl.a., at valg på en valgforsamling bliver til hovedreglen ved valg af landets menighedsråd, mens den hidtidige lovgivning har haft afstemningsvalg mellem to eller flere lister som den formelle hovedregel.

Reglerne ved kommende menighedsrådsvalg bliver dermed tilpasset praksis.

I dag er der i 97% af valgene tale om aftalevalg, hvor kandidaterne samler sig om en liste.

Den nye lov beskriver en treleddet proces frem mod valg af nye menighedsråd.

Der er afholdt et offentligt orienteringsmøde den 20. august 2020. Normalt skal dette orienteringsmøde afholdes den 2. tirsdag i maj i valgåret, men pga Coronaen blev mødet udsat.

Der har været afholdt en valgforsamling den 15. september 2020, hvor 34 fremmødte vælgere valgte medlemmer til det kommende menighedsråd.

I en periode på fire uger efter valgforsamlingen er der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af en eller flere kandidatliste(r) med stillere.

Hvis der bliver indgivet en eller flere kandidatliste(r) med stillere, kan der ved afstemningsvalg den 17. november 2020 stemmes på kandidatlisten(erne) og de valg, som er foretaget ved valgforsamlingen den 15. september 2020.

Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen.

Med ændringen lovfæstes der endvidere en mulighed for at nedsætte menighedsrådets normale funktionsperiode til 2 år.

Menighedsrådets begrundede ansøgning skal godkendes af biskoppen.