Minikonfirmander

Hvad er det, at gå til minikonfirmand?

En minikonfirmand er en, der går i 3. klasse på Lemtorpskolen og gerne vil tilbringe nogle onsdag eftermiddage sammen med præsten og kirkesangeren Lisbeth.

Her kan man høre bibelhistorie, synge, tegne, male og meget andet.

Måske er man ovenikøbet så heldig, at Kathrine har bagt noget yderst velsmagende, som man kan spise til sin saftevand.

Alt i alt nogle hyggelige onsdag eftermiddage, hvis man altså går i 3. klasse.

HVORNÅR?
Onsdag lige efter skole og 1½ time frem dvs. ca. 14.15 - 15.45.

Noget af det minikonfirmanderne og andre interesserede skal være med til, er blandt andet en hyggelig fastelavnsgudstjeneste, som vi nu igen, efter et par års pause, har planlagt sammen med FDF.