Du er her: 

Sognepræst

 

Bettina Reese Tonnesen
Tlf. nr. 9782 3590
Mail: brto(at)km.dk

Organist

 

Chulpan Christiansen
Tlf. nr. 9788 1027 eller 2018 2669
Mail: chulpan.c(at)gmail.com

Graver

 

Heidi Madsen
Tlf.nr. 2374 8449
Mail: noerlemgraver(at)mail.dk
Træffes: 10-10.30

Graver

 

Kathrine Balleby
Tlf.nr. 2374 8449
Mail: noerlemgraver(at)mail.dk
Træffes: 10-10.30

Gravermedhjælper

 

Britta Vestergaard Jensen
mail: noerlemgraver(at)mail.dk
Træffes: 10-10.30

Vikar som kirketjener

 

Magnus Reese Tonnesen

Kirkesanger

 

Lisbeth Simonsen
Nørrebjerg 57
7620 Lemvig
Tlf.nr. 9782 1051 eller 6094 3938
Mail: l.simonsen(at)email.dk

Kirkesanger

 

Frede Agergaard
Moeskjærvej 4
7620  Lemvig
Tlf.nr. 9782 0440
Mail: faga(at)dlgmail.dk

Gudstjenester