Formand

Kirsten Carstensen
Tlf.nr. 9782 1616
Mail: krc-kabbel(at)hotmail.com

Næstformand

Ruth Mæng
Tlf. nr. 4224 0791
Mail: rmhm(at)pc.dk

Kirkeværge

Grethe Agergaard
Tlf.nr. 9782 0440
Mail: agergaardgf(at)gmail.com

Kasserer

Else Marie Knudsen
Tlf. nr. 2195 0128
Mail: emk(at)altiboxmail.dk

Sekretær og kontaktperson

Birte Hedegaard Nielsen
Tlf. nr. 6175 8366 eller 9782 0404

Mail: birtehedegaardnielsen(at)gmail.com

Medlem

Jørn Sand Tofting
Tlf. nr. 2511 3692
Mail: sand(at)sandtofting.dk

Menighedsrådets sammensætning

Formand: Kirsten Carstensen

Næstformand: Ruth Mæng

Kirkeværge: Grethe Agergaard

Kasserer: Else Marie Knudsen

Sekretær: Birte Hedegaard Nielsen

Kontaktperson: Birte Hedegaard Nielsen

Bygnings sagkyndig: Ivan Bertelsen og Ejner Elbech Hansen

Underskriftsberettigede: Kirsten Carstensen og Else Marie Knudsen

Stående udvalg: Else Marie Knudsen, Ruth Mæng, Jørn Sand Tofting og Bettina Reese Tonnesen

Informationsudvalg: Ruth Mæng, Allan Damgaard og Bettina Reese Tonnesen

Gudstjeneste/aktivitetsudvalg: Ruth Mæng, Birte Hedegaard Nielsen, Grethe Agergaard og Bettina Reese Tonnesen

Byggeudvalgsformand: Jørn Sand Tofting

Ekskursionsudvalg: Else Marie Knudsen, Kirsten Carstensen og Jørn Sand Tofting

Til FDF´s bestyrelse: Bettina Reese Tonnesen

Til "Forum for unge" (udvalg nedsat på provstiniveau): Birte Hedegaard Nielsen

Valgudvalg: Kirsten Carstensen, Ruth Mæng og Birte Hedegaard Nielsen