Du er her: 
 

Stjernhjelm

Tavle på muren på Stjernhjelm

Teksten på tavlen lyder således:

"Stiernhielms Hospital og Skole efter Salig Welbyrdig hr. Jens Wandborg de Stiernhielm til Cabel som har funderet dend men opbygt og fuld ført af hans Moder Anna Maria Wandborg Salig Niels Jacobsens i Lemvig Anno 1780"