Kirkenyt for december-januar-februar 2020

Kontakt

Sognepræst Bettina Reese Tonnesen, telefon 9782 3590 mail brto(at)km.dk
Holder fri hver mandag og så vidt muligt fredag i lige uger og lørdag i ulige uger.

Nyt sorggruppeforløb i Bøvling

Vi er 2 sorggruppeledere, der har brug for hjælp, til at få nye voksne deltagere til et sorggruppeforløb, der er begyndt i Bøvlingbjerg.

Kender du nogle mennesker, som har mistet enten en nær pårørende eller en ven, som de holder meget af?

Hvis ja, så er det nu, du skal opfordre vedkommende til at kontakte sorggruppelederne for at tilmelde sig eller høre nærmere om, hvad et sorggruppeforløb betyder.

I et sorggruppeforløb er der ikke tale om terapeutisk behandling, men om HJÆLP TIL SELVHJÆLP, ved at samtale med andre, der også har mistet en af deres kære. Tilbuddet er gratis, og uanset om der er et kirkeligt tilhørsforhold eller ej
Læs mere på dette link til hjemmesiden sorggruppe Lemvig.

Kontakt:
Marianne Gyldenkærne, valgmenighedspræst tlf.nr. 9788 5650.
Lilian Hove Andersen, psykolog og sygeplejerske tlf.nr. 4236 3010.

Vågetjenesten i Lemvig Provsti

Vågetjenesten tilbydes nu også i alle institutioner/plejehjem i Lemvig Kommune som forsøgsordning. Vågetjenesten ønsker, at være behjælpelige hos dem, som ikke har pårørende og hos dem, hvor pårørende ingen mulighed har for at være til stede. Vågetjenestens tilstedeværelse vil være som en pårørende.

Link til folder

Menighedsmøde

søndag den 24. november umiddelbar efter gudstjenesten. Mødet holdes i Stjernhjelm.

Link til arrangementet.

Konfirmandforældremøde

Der er konfirmandforældremøde torsdag den 28. november kl. 19.30 i sognegården.

Julen er hjerternes fest

Julemarked i sognegården den 1. december kl. 14.00 med efterfølgende koncert. Link til arrangementet.

1. søndag i advent bliver en ganske særlig dag i Nørlem Kirke, hvor en ny messehagel bliver præsenteret.
Da vi i 2015 fejrede vores 25 års jubilæum som selvstændigt sogn, ønskede vi os en ny messehagel i violet/rød.
Der blev givet en del penge i gave, og resten har vi ønsket os på budgettet.
Opgaven med at fremstille et stykke kirkebeklædning blev igen lagt i hænderne på Lene Abildgård Knudsen, der også har vævet den smukke grønne messehagel, der bæres i Trinitatistiden.
Arbejdet er stadig under udførelse, men vi har fået lov til, at bringe et billede af, hvad vi kan forvente os.
I næste nummer af kirkenyt vil Lene selv fortælle om tankerne bag symboler og farver.

KFUM/K voksenaften i Ågade

Tirsdag den 3. december kl. 19.30. Link til arrangementet.

Opmærksomheden henledes på, at der er en trykfejl i Kirkenyt og at foredraget afholdes i KFUM/K huset i Ågade.

Menighedsrådsmøde

Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 12. november 2019 Med forbehold for menighedsrådets godkendelse på kommende møde.

Graverens opgaver

Gravermedhjælperen overtager for en periode graverens opgaver og træffes på det sædvanlige telefonnummer.

Fakta om Nørlem Sogn

Kirkerenovering

Der arbejdes på opgaverne i forbindelse med Nørlem kirkes renovering, men alting tager tid, og der er ingen dato endnu.

Der vil blive orienteret yderligere ved menighedsmødet den 24. november.

Kirsten Carstensen, formand for menighedsrådet

Nørlem kirke er en vejkirke

 

Nørlem kirke er en vejkirke og der er åbent alle ugens dage kl. 8-16 undtagen tidspunkter med kirkelige handlinger. Der kan evt. aftales tid uden for åbningstiden.

Herudover er Nørlem kirke også cykelvenlig. Ved maskinhuset forefindes cykelpumpe. Du kan hente rent vand til drikkedunken ved håndvasken på det offentlige toilet i Stjernhjelm.

Link til folder over vejkirker.

Gudstjenester

Nadver

Der anvendes alkoholfri vin ved gudstjenestens nadver.

Søg og hør salmer