Kontakt

Sognepræst Bettina Reese Tonnesen, telefon 9782 3590 mail brto(at)km.dk
Holder fri hver mandag og så vidt muligt fredag i lige uger og lørdag i ulige uger.

Sognepræsten har fri

Bettina Reese Tonnesen holder ferie fra den 10. - 17. februar. Iben Tolstrup, der kan træffes på tlf. 97 83 61 29 eller mail ito(at)km.dk, varetager embedet i ferieperioden.

Valg til menighedsrådet

Der er i efteråret 2020 valg til menighedsrådet.

For at blive valgt til Nørlem menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre Nørlem Sogn.

Ud over de regelmæssige menighedsrådsmøder er rådets medlemmer involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken.

Valgforsamlingen afholdes tirsdag den 15. september 2020.

Menighedsrådet er ansvarlig for sognets kirkelige og administrative anliggender. Som udgangspunkt er der et menighedsråd i hvert af landets sogne. Et menighedsråd kan bestå af mellem 5 og 15 medlemmer, og de vælges som hovedregel hvert fjerde år for en fire-årig funktionsperiode.

I 2020 træder Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd i kraft. Lovændringen indebærer bl.a., at valg på en valgforsamling bliver til hovedreglen ved valg af landets menighedsråd, mens den hidtidige lovgivning har haft afstemningsvalg mellem to eller flere lister som den formelle hovedregel.

Reglerne ved kommende menighedsrådsvalg bliver dermed tilpasset praksis.

I dag er der i 97% af valgene tale om aftalevalg, hvor kandidaterne samler sig om en liste.Den nye lov beskriver en treleddet proces frem mod valg af nye menighedsråd.

Der afholdes et offentligt orienteringsmøde den 2. tirsdag i maj i valgåret. I 2020 vil det sige tirsdag den 12. maj. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, hvor rådet redegør for sin virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Der afholdes en valgforsamling den 3. tirsdag i september, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. Valgforsamlingen afholdes i det enkelte sogn. I 2020 er det tirsdag den 15. september.

I en periode på fire uger efter valget er der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra den (eller de) nye lister. Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen. I 2020 er det tirsdag den 17. november.

Med ændringen lovfæstes der endvidere en mulighed for at nedsætte menighedsrådets normale funktionsperiode til 2 år. Menighedsrådets begrundede ansøgning skal godkendes af biskoppen.

Sogneaften

Torsdag den 20. februar kl. 19.30. Link til arrangementet.

Fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning

Søndag den 23. februar kl. 10.30. Link til arrangementet.

Husk møde i litteraturkredsen

onsdag den 26. februar 2020 kl. 18.30.

Link til arrangementet.

Bemærk tidspunktet.

Ny messehagel

Fakta om Nørlem Sogn

Dagens ord

Nyt sorggruppeforløb i Bøvling

Vi er 2 sorggruppeledere, der har brug for hjælp til, at få nye voksne deltagere til et sorggruppeforløb, der er begyndt i Bøvlingbjerg.

Kender du nogle mennesker, som har mistet enten en nær pårørende eller en ven, som de holder meget af?

Hvis ja, så er det nu, du skal opfordre vedkommende til at kontakte sorggruppelederne for at tilmelde sig eller høre nærmere om, hvad et sorggruppeforløb betyder.

I et sorggruppeforløb er der ikke tale om terapeutisk behandling, men om HJÆLP TIL SELVHJÆLP ved at samtale med andre, der også har mistet en af deres kære. Tilbudet er gratis uanset om der er et kirkeligt tilhørsforhold eller ej.
Læs mere på dette link til hjemmesiden sorggruppe Lemvig.

Kontakt:
Marianne Gyldenkærne, valgmenighedspræst tlf.nr. 9788 5650.
Lilian Hove Andersen, psykolog og sygeplejerske tlf.nr. 4236 3010.

Nørlem kirke er en vejkirke

 

Nørlem kirke er en vejkirke og der er åbent alle ugens dage kl. 8-16 undtagen tidspunkter med kirkelige handlinger. Der kan evt. aftales tid uden for åbningstiden.

Herudover er Nørlem kirke også cykelvenlig. Ved maskinhuset forefindes cykelpumpe. Du kan hente rent vand til drikkedunken ved håndvasken på det offentlige toilet i Stjernhjelm.

Link til folder over vejkirker.

Gudstjenester

Nadver

Der anvendes alkoholfri vin ved gudstjenestens nadver.

Vågetjenesten i Lemvig Provsti

Vågetjenesten tilbydes nu også i alle institutioner/plejehjem i Lemvig Kommune som forsøgsordning. Vågetjenesten ønsker, at være behjælpelige hos dem, som ikke har pårørende og hos dem, hvor pårørende ingen mulighed har for at være til stede. Vågetjenestens tilstedeværelse vil være som en pårørende.

Link til folder

Søg og hør salmer