Gudstjenester

Nørlem kirke er en vejkirke

Hjælp til forårets buketter i kirken

Har du lyst til at være med til at gøre vores kirke endnu smukkere til forårets og sommerens gudstjenester, efterlyser graveren dig, som vil komme med alterbuketter fra haven. Hold dig ikke tilbage, men kontakt Heidi på tlf 2374 8449, hvis du vil hjælpe med det.

Tavle på muren på Stjernhjelm

Teksten på tavlen lyder således:

"Stiernhielms Hospital og Skole efter Salig Welbyrdig hr. Jens Wandborg de Stiernhielm til Cabel som har funderet dend men opbygt og fuld ført af hans Moder Anna Maria Wandborg Salig Niels Jacobsens i Lemvig Anno 1780"

Sjælesorg på nettet

Send et foto

Har du et foto fra en begivenhed i Nørlem kirke eller sognegård, vil vi meget gerne have det sendt til norlem7620(at)gmail.com.

Skriv om vi frit må bruge det på Nørlem kirkes hjemmeside og om vi må sætte dit navn på.

Vi forbeholder os retten til at undlade at benytte det fremsendte.

Kirkenyt - marts-april-maj

Kirkenyt - juni-juli-august

Tæpper til Letland

10 tæpper til Letland.

Nørlem Strikkeklub (Mandagsklubben) har i april fra det sidste halvårs produktion doneret 10 smukke tæpper til Y's Men's klubben i Cecis.

Her vil de sammen med Lemvig Y's Menetteklubs 19 tæpper, blive uddelt til de mest trængende.

Søg og hør salmer