Kontakt

Sognepræst Bettina Reese Tonnesen, telefon 9782 3590 mail brto(at)km.dk
Holder fri hver mandag og så vidt muligt fredag i lige uger og lørdag i ulige uger.

Nyt sorggruppeforløb i Bøvling

Vi er 2 sorggruppeledere, der har brug for hjælp, til at få nye voksne deltagere til et sorggruppeforløb, der er begyndt i Bøvlingbjerg.

Kender du nogle mennesker, som har mistet enten en nær pårørende eller en ven, som de holder meget af?

Hvis ja, så er det nu, du skal opfordre vedkommende til at kontakte sorggruppelederne for at tilmelde sig eller høre nærmere om, hvad et sorggruppeforløb betyder.

I et sorggruppeforløb er der ikke tale om terapeutisk behandling, men om HJÆLP TIL SELVHJÆLP, ved at samtale med andre, der også har mistet en af deres kære. Tilbuddet er gratis, og uanset om der er et kirkeligt tilhørsforhold eller ej
Læs mere på dette link til hjemmesiden sorggruppe Lemvig.

Kontakt:
Marianne Gyldenkærne, valgmenighedspræst tlf.nr. 9788 5650.
Lilian Hove Andersen, psykolog og sygeplejerske tlf.nr. 4236 3010.

Vågetjenesten i Lemvig Provsti

Vågetjenesten tilbydes nu også i alle institutioner/plejehjem i Lemvig Kommune som forsøgsordning. Vågetjenesten ønsker, at være behjælpelige hos dem, som ikke har pårørende og hos dem, hvor pårørende ingen mulighed har for at være til stede. Vågetjenestens tilstedeværelse vil være som en pårørende.

Link til folder

Sogneaften

Torsdag den 31. oktober kl. 19.30.

Link til arrangementet.

Den åbne familie

Fredag den 1. november kl. 18.30.

Link til arrangementet.

Alle helgens dag

Husk Alle helgens dag søndag den 3. november kl. 10.30 i Nørlem kirke.

Graverens opgaver

Gravermedhjælperen overtager for en periode graverens opgaver og træffes på det sædvanlige telefonnummer.

Fakta om Nørlem Sogn

Kirkerenovering

Der arbejdes på opgaverne i forbindelse med Nørlem kirkes renovering, men alting tager tid, og der er ingen dato endnu.

Der vil blive orienteret yderligere ved menighedsmødet den 24. november.

Kirsten Carstensen, formand for menighedsrådet

Nørlem kirke er en vejkirke

 

Nørlem kirke er en vejkirke og der er åbent alle ugens dage kl. 8-16 undtagen tidspunkter med kirkelige handlinger. Der kan evt. aftales tid uden for åbningstiden.

Herudover er Nørlem kirke også cykelvenlig. Ved maskinhuset forefindes cykelpumpe. Du kan hente rent vand til drikkedunken ved håndvasken på det offentlige toilet i Stjernhjelm.

Link til folder over vejkirker.

Gudstjenester

Nadver

Der anvendes alkoholfri vin ved gudstjenestens nadver.

Søg og hør salmer