Sognepræsten på studie og afholdelse af ferie

Bettina Reese Tonnesen er på studie i uge 26 og holder ferie i uge 27-28-29. Iben Tolstrup, der kan træffes på tlf. 97 83 61 29 eller mail ito(at)km.dk, varetager embedet under fraværet.

Gudstjenester

Mobile Pay - to af slagsen

Nørlem kirke kan nu modtage betalinger på Mobile Pay.

Der er oprettet to numre.

På den ene - 45179 - kan du betale for entreer ved koncerter og betalinger i forbindelse med sogneaftener.

På den anden - 54340 - kan du "lægge i kirkebøssen".

Nørlem kirke er en vejkirke

Tavle på muren på Stjernhjelm

Teksten på tavlen lyder således:

"Stiernhielms Hospital og Skole efter Salig Welbyrdig hr. Jens Wandborg de Stiernhielm til Cabel som har funderet dend men opbygt og fuld ført af hans Moder Anna Maria Wandborg Salig Niels Jacobsens i Lemvig Anno 1780"

Sjælesorg på nettet

Send et foto

Har du et foto fra en begivenhed i Nørlem kirke eller sognegård, vil vi meget gerne have det sendt til norlem7620(at)gmail.com.

Skriv om vi frit må bruge det på Nørlem kirkes hjemmeside og om vi må sætte dit navn på.

Vi forbeholder os retten til at undlade at benytte det fremsendte.

Kirkenyt - juni-juli-august

Tæpper til Letland

10 tæpper til Letland.

Nørlem Strikkeklub (Mandagsklubben) har i april fra det sidste halvårs produktion doneret 10 smukke tæpper til Y's Men's klubben i Cecis.

Her vil de sammen med Lemvig Y's Menetteklubs 19 tæpper, blive uddelt til de mest trængende.

Søg og hør salmer